Регион Централна Македонија – Главен партнер

You are currently viewing Регион Централна Македонија – Главен партнер

Регионот на Централна Македонија-РЦМ е јавен орган од втор степен на локална самоуправа, кој работи на регионално ниво. Составен е од седум регионални единици: Иматија, Солун, Пела, Килкис, Пиерија, Серес и Халкидики. Неговата регионална администрација е структурирана на централно и регионално ниво. РЦМ е динамична организација со повеќе нивоа на одговорности.

Релевантни полиња на активност: Иновации за истражување и технолошки развој и претприемништво; информатичко општество; транспорт; енергија; заштита на животната средина и спречување на ризик; туризам; култура; урбана и рурална регенерација; подобрување на пристапот на вработување и задржување на работни места; подобрување на социјалната вклученост на загрозените лица; инвестиции во социјална инфраструктура; мобилни реформи во областа на вработувањето и интеграцијата; јакнење на институционалниот капацитет на национално, регионално и локално ниво итн.

Вкупен број 1.940 вработени-Структура на партнери и годишен вкупен буџет 220.941.220,39 € (година 2015)

  • Адреса: 198 Vas. Olgas Avenue, Thessaloniki, Greece
  • Телефон: +30 2313 319925
  • Факс: +30 2313 319796
  • E-mail: k.pantazi@pkm.gov.gr
  • web: www.pkm.gov.gr