Општина Кукуш – партнер 2

You are currently viewing Општина Кукуш – партнер 2

Општина Кукуш е членка на Централниот сојуз на општините во Грција. Со него управуваат регионалниот вицегувернер и 3 советници. Структурирана е од 8 одделенија со 224 вработени. Општинскиот совет има 41 советник. Годишниот буџет за имплементација на проекти во изминатите 3 години беше: 2013–7.121 милиони евра; 2014– 3,9 милиони евра; 2015– 2,5 милиони евра. Општината има план за стратешки и оперативен развој за периодот 2014-2019 година.

Искуство во сродни проекти: FACE е проект што има за цел диверсификација на прекуграничниот туризам околу Дојранското Езеро, нагласувајќи интерес во реновирање на постојната инфраструктура, како и низа активности со заеднички прекуграничен карактер што ќе обезбеди балансиран развој од обете страни на границите. Заштитата на наследството се однесува на Заштита и промовирање на природно и културно наследство во прекуграничниот регион на Општина Струмица и Општина Кукуш.

  • Адреса: G.KAPETA 17, 61100 KILKIS, Greece
  • Телефон: +30 23413 52151
  • Факс: +30 2341352152
  • E-mail: spanou@dhimoskilkis.gr
  • web: www.e-kilkis.gr