Општина Кукуш – партнер 2

Општина Кукуш е членка на Централниот сојуз на општините во Грција. Со него управуваат регионалниот вицегувернер и 3 советници. Структурирана е од 8 одделенија со 224 вработени. Општинскиот совет има…

Коментарите се исклучени на Општина Кукуш – партнер 2

Регион Централна Македонија – Главен партнер

Регионот на Централна Македонија-РЦМ е јавен орган од втор степен на локална самоуправа, кој работи на регионално ниво. Составен е од седум регионални единици: Иматија, Солун, Пела, Килкис, Пиерија, Серес…

Коментарите се исклучени на Регион Централна Македонија – Главен партнер

Општина Дојран – партнер 3

Општина Дојран се наоѓа во југо-источниот дел на Република Северна Македонија на западниот брег на Дојранското Езеро. Општината опфаќа 11 населени места што се наоѓаат на територија од 132км2. Според…

Коментарите се исклучени на Општина Дојран – партнер 3

Македонско научно друштво – Битола – партнер 4

Македонското научно друштво од Битола е основано во 1960 година, со околу 20 редовни членови, со задача да ја обедини научно-истражувачката (фундаментална и применета) активност, не само на членовите од…

Коментарите се исклучени на Македонско научно друштво – Битола – партнер 4