Презентација на активностите на Македонското научно друштво – Битола во проектот План Дојран

Активностите на Македонското научно друштво - Битола во проектот План Дојран беа презентирани на две национални телевизии: - Првиот канал на јавниот сервис Македонска Радио Телевизија МТВ-1 - Сител Телевизија,…

Коментарите се исклучени на Презентација на активностите на Македонското научно друштво – Битола во проектот План Дојран

Проектот План Дојран презентиран на Претседателот Пендаровски

Претседателот на Република Северна Македонија д-р Стево Пендаровски при неговата посета на Битола, од страна на Преседателот на Македонското научно друштво беше запознаен со проектот План Дојран. При тоа му…

Коментарите се исклучени на Проектот План Дојран презентиран на Претседателот Пендаровски

КОНСУЛТАНТСКИ ИЗВЕШТАЈ – Активност: Обуки за членовите на ко-менаџмент тимот задолжен за менаџирање со Дојранскиот регион

КОНСУЛТАНТСКИ ИЗВЕШТАЈ (преземете .zip документ од целосен извештај...) Проект: Plan D.oiran, Lot 2 Активност: Обуки за членовите на ко-менаџмент тимот задолжен за менаџирање со Дојранскиот регион Изработија: Проф. д-р Цветко…

Коментарите се исклучени на КОНСУЛТАНТСКИ ИЗВЕШТАЈ – Активност: Обуки за членовите на ко-менаџмент тимот задолжен за менаџирање со Дојранскиот регион

Студија за Стратегиско предвидување и планирање за Дојранското Езеро. 

Во периодот Октомври 2019 - Април 2020 беше изработена  Студија за Стратегиско предвидување и планирање за Дојранското Езеро.  Стратегиското предвидување и планирање на иднината претставува визија за тоа каде може да…

Коментарите се исклучени на Студија за Стратегиско предвидување и планирање за Дојранското Езеро. 

Биди ЛОВЕЦ НА ТАЈНИ – супер предизвик отворен за учество на деца

Истражувај, креирај и освои една од супер наградите (таблет, MРЗЛИВИ СОФИ ( LAZY BAG), висечки лулашки, сувенири, чаши и слично) Живееш во Дојран, околината, блиски градови и села? Обиди се…

Коментарите се исклучени на Биди ЛОВЕЦ НА ТАЈНИ – супер предизвик отворен за учество на деца

Проектен состанок во Битола, 23.01.2020

Ден: 23.01.2020 Место на одржување – работни простории на Македонско научно друштво - Битола ( во НУУБ „Св. Климент Охридски’ – Битола, улица „Пеце Матичевски“ бр 39, 7000 Битола )…

Коментарите се исклучени на Проектен состанок во Битола, 23.01.2020

Локација на активностите

Проектот е насочен кон областите на Дојран и Кукуш. Дојранското Езеро и сливното подрачје се многу важни извори за јавното, индустриското и особено земјоделското водоснабдување. Дојранското Езеро е езеро со…

Коментарите се исклучени на Локација на активностите

Очекувани резултати

Заштитата и одржливиот менаџмент систем со специфичните заштитени подрачја (Натура 2000) и екосистем во прекуграничната област. Испорачателите исто така ќе придонесат за организација и подготовка на идните ризици и стресови…

Коментарите се исклучени на Очекувани резултати

Очекувани исходи

Очекувани исходи од проектот Plan D.oiran Собирање и евидентирање на податоци поврзани со целата активност околу езерото и експлоатацијата на земјиштето Собирање и проценка на достапните студии поврзани со езерото…

Коментарите се исклучени на Очекувани исходи

Методолошки пристап

Методологијата и избраниот пристап е да се активира прва вертикална и хоризонтална интеграција на темите, изведувачитете и алатките за политика. Понатамошниот пристап ги вклучува следниве работни задали ( активности ):…

Коментарите се исклучени на Методолошки пристап