Проектот План Дојран презентиран на Претседателот Пендаровски

You are currently viewing Проектот План Дојран презентиран на Претседателот Пендаровски

Претседателот на Република Северна Македонија д-р Стево Пендаровски при неговата посета на Битола, од страна на Преседателот на Македонското научно друштво беше запознаен со проектот План Дојран. При тоа му беше презентирана и предадена копија од Студијата за Стратегиско предвидување и планирање за Дојранското Езеро.

Претседателот Пендаровски внимателно ги ислуша информациите за активностите на проектот План Дојран и високо ја оцени работата на Македонското научно друштво – Битола.